Vejledning til Evalueringer – Egne

Dette er vejledningen til din egen del af Evalueringer. Hvis du har brug for vejledningen til Fælles evalueringer finder du dem her.

OBS: Alle dine valg gemmes automatisk undervejs.

Egne evalueringer 

 

 1. Log ind på Klassetrivsel
 2. Gå til fanen EVALUERINGER
 1. Lokaliser den evaluering, du skal arbejde med, og klik på pilen til højre i bjælken for at folde ud  
 1. Når evalueringen er foldet ud, kan du vælge den klasse, du skal arbejde med. Klik på pilen ud for klassen
 2. For at tilføje egne evalueringer til en klasse skal du klikke på SE EGNE

Du ledes herefter ind på en side, hvor du kan tilføje dine egne evalueringer. 

Tilføj egne evalueringer

I dette afsnit beskrives arbejdsgangen for egne evalueringer, når du har valgt, hvilken klasse du skal arbejde med.

Den individuelle evaluering består af tre dele 

 • Vurdering af position 
 • Valg af udsagn
 • Tilføjelse af kommentar

 

 1. Du starter med at vurdere, hvilken position deltageren har.

I eksemplet er positionerne markeret med grøn (trivsel), gul (ubalance i trivsel) og rød (udsat position).

Den position, du vælger, fungerer som din indgang til evalueringen. Positionen registreres, men det er muligt at ændre den igen ved at klikke på den position, du vil registrere i stedet. 

Den valgte position får en tydelig farve og markeres med et flueben ✔.

2. Når du har valgt farve/position for evalueringen, skal du foretage valg af segment. I nedenstående eksempel, skal du vælge mellem SFO/indskoling, Mellemtrin eller Udskoling. Du kan også tilføje en kommentar til dit valg ved at klikke på “Rediger kommentar”.

3. Herefter møder du en række områder/emner. I dette eksempel er der tre.

 1. Du klikker på det område/emne, du ønsker at besvare, og du præsenteres for en række udsagnskombinationer. I dette tilfælde er der tre. 

5. Du vælger det udsagn, som bedst beskriver deltageren og gentager derefter processen med de øvrige områder og udsagnskombinationer. Evalueringen er først gennemført, når du har været igennem alle områder og udsagnskombinationer.  Luk, når du har afsluttet evalueringen.

6. Tilføj en kommentar til evalueringen ved at klikke på blyantsikonet til højre for deltagerens navn.

 1. Gentag derefter processen for næste deltager. 

 

 • Vurdering af position 
 • Valg af udsagn
 • Tilføjelse af kommentar

 

OBS: Deltageren eller deltagerens værger har altid ret til at bede om indsigt. Derfor skal du huske at formulere eventuelle kommentarer på en måde, som du kan stå inde for.

Oversigt over egne evalueringer

 

Dette afsnit uddyber, hvordan du kan få et overblik over evalueringer, du har tilføjet.

 

Uddybning

Du kan se dine egne evalueringer af deltagerne ved at flytte musen hen over “Uddybning” ud for deltagernes navne. Her kan du se:

 

 1. Den position, du har valgt
 2. De udsagn, du har valgt
 3. Dine kommentarer

Hvad betyder den stiplede linje?

 

 • Der er sammenfald mellem position/farve og den stiplede linje

Den stiplede linje angiver, at der er valgt flest udsagn i dette område/emne. Er boksen også fremhævet i farven, er der sammenfald mellem den valgte overordnede farve/position og de valgte udsagn.

 • Der er ikke sammenfald mellem position/farve og den stiplede linje

Hvis den stiplede linje og den fremhævede farve angiver to forskellige farver/positioner, betyder det, at der er valgt flest udsagn inden for et andet område/emne end den valgte farve/position. Dette for at gøre dig opmærksom på, at der kan være en problemstilling, du skal forholde dig til.

 

 1. Når du er færdig med at gennemgå alle dine deltagere, og du er tilfreds med din evaluering, skal du afslutte din egen evaluering. Der er ikke en gemmefunktion, men dine evalueringer bliver automatisk gemt. Du afslutter, når du er helt færdig ved at trykke AFSLUT EGEN EVALUERING.
 1. Bekræft, at du vil afslutte din evaluering ved at trykke OK i dialogboksen. Bemærk, at du ikke kan komme tilbage og foretage yderligere evalueringer. Du har fortsat mulighed for at se egne og andres evalueringer. 

Afslutning af egen evaluering

Nu har du færdiggjort første del af evalueringen. Den næste del af processen foregår i fællesskab med dine samarbejdspartnere. Det er meget vigtigt, at alle involverede har afsluttet egne evalueringen, før I går videre til den fælles del af evalueringen. Når I påbegynder den fælles del af evalueringen, låses muligheden for at afgive individuelle evalueringer. 

 

Gå til vejledning for Fælles evaluering