Vejledning til Evalueringer – Fælles

 

Dette er vejledningen til den fælles del af Evalueringer. Hvis du har brug for vejledningen til Egne evalueringer finder du dem her.

OBS: DET ER AFGØRENDE AT ALLE INDIVIDUELLE EVALUERINGER ER FORETAGET OG AFSLUTTET, FØR MAN PÅBEGYNDER DEN FÆLLES EVALUERING! 

 

 

BEMÆRK: Sørg for at alle har haft mulighed for at gennemføre deres egne evalueringer, for når man går i gang med fælles evalueringer, låses muligheden for at afgive egne evalueringer.

Fælles evalueringer 

 

  1. Log ind på Klassetrivsel
  2. Gå til fanen EVALUERINGER
  1. Vælg den relevante evaluering, og tryk på pilen for at folde ud
  1. Vælg den deltagergruppe, I skal arbejde med på listen, og tryk på SE FÆLLES

5. Inden I påbegynder den fælles evaluering, kan I tjekke, om alle har afsluttet de individuelle evalueringer.

 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT ALLE INDIVIDUELLE EVALUERINGER ER AFSLUTTET! 

Tjek om alle individuelle evalueringer er afsluttet

Hvis du ønsker at være helt sikker på, at alle har afsluttet egne evalueringer, skal du lokalisere den evaluering, du skal arbejde med. Under status fremgår det, om de individuelle evalueringer er i gang eller afsluttet. 

 

  1. Du klikker herefter på de tre prikker og får mulighed for at se status over evalueringen.

7. Dobbeltklik på status for at få overblik over evalueringerne. Find den relevante årgang, og fold årgangen ud.

8. Fold klassen ud for at få et overblik over, hvor mange evalueringer der er afsluttet. Egne evalueringers status kan enten være i gang eller afsluttet (lukket).

  1. Når I har undersøgt om alle individuelle (egne) evalueringer er afsluttet, kan I påbegynde den fælles evaluering. 

En dialogboks åbnes med en advarsel. Gå kun videre herfra, når ALLE er færdige med deres egne evalueringer!

 

Hvis I kommer til at påbegynde den fælles evaluering, før de individuelle (egne) evalueringer er afsluttet, kan I rette henvendelse til en bruger med superbrugerrolle. Vedkommende kan være AKT-medarbejder eller en anden ressourceperson/tovholder på evalueringen. Superbrugeren har mulighed for at ændre evalueringens status fra Fælles evaluering, som endnu ikke er afsluttet til Egen evaluering. I afslutter den individuelle evaluering og påbegynder den fælles evaluering.  

  1. Den fælles evaluering kan nu påbegyndes, og den gennemføres efter samme principper som den individuelle. Det er kun en person, som skal udfylde den fælles evaluering.

Den valgte fælles position markeres med en tydelig farve og et flueben ✓.

11. Under positioner fremgår det, hvor mange egne evalueringer, der er foretaget. I nedenstående eksempel er der foretaget to evalueringer. Fold ud for at få et overblik over, hvem der har foretaget en evaluering.

  1. I kan nu få et overblik over hinandens kommentarer, valgte udsagn og positioner. Herefter kan I indtaste den fælles evaluering. 
  1. Benyt blyantsikonet, hvis I ønsker at skrive en fælles kommentar. Når alle deltagere er blevet fællesevalueret, afsluttes evalueringen ved at trykke på AFSLUT FÆLLES EVALUERING.

14. Tryk på OK i dialogboksen for at låse den fælles evaluering. Det er ikke længere muligt at åbne den fælles evaluering.