Fane ”INDSTILLINGER”

På fanen ”INDSTILLINGER” administreres overordnede indstillinger i en redigerbar undersøgelse. I ”INDSTILLINGER” kan bruger med adgang til administration på undersøgelsen, redigere elementer, der er gældende for hele undersøgelsen.

 

Deltagerkommentarfeltet

Formålet for deltagerkommentarfelter er at give deltageren mulighed for at uddybe besvarelsen med supplerende oplysninger, der er vigtige for deltageren, til spørgsmålet. Hvorvidt dette felt er tilgængelig eller ikke, afhænger af hvilke beslutninger, der er taget af enhedsejer eller ledelsen på den enkelte enhed (der kan læses mere om dette i e-learningen om ”Administration”).

Er brug af deltagerkommentarfelter sat til ”Valgfrit” af enhedsejer/ledelsen, kræver det de samme overvejelser omkring, hvorvidt deltageren kan komme med oplysninger, der er beskyttet af persondatasikkerheden (f.eks. sygdom eller kriminalitet), som der fordres i alle formuleringer af spørgsmål.

Deltagerkommentarfeltet anvendes af deltagerne til at komme med supplerende og uddybende forklaringer til besvarelsen. Hvis feltet er tilgængelig i en undersøgelse, vil det altid være valgfrit for deltageren, hvorvidt de skriver noget i feltet eller ej.

Klassetrivsel anbefaler: På baggrund af erfaringer mener vi, at deltagerne skal have mulighed for at supplere deres svar til fx sociogramspørgsmål ved at uddybe i et kommentarfelt. Den information deltagerne supplerer med, sætter brugeren i stand til at hjælpe deltageren på bedste vis.

 

Indstilling af deltagerkommentarfeltet

Brug af deltagerkommentarfelter indstilles på hele undersøgelsen under menupunktet indstillinger, og derudover på den enkelte spørgsmålspakke og på det enkelte spørgsmål. Kan brugeren ikke vælge, skyldes dette beslutning taget af enhedsejer/ledelse eller, at brugeren ikke har adgang til at ændre indstillingerne.

Se også denne video om indstillinger:

Billeder af deltagerne

På deltagergrupper hvor enhedsadministratoren har tilføjet billeder af deltagerne, kan der anvendes billeder af deltagerne. Disse vises for deltagerne, når de besvarer sociogramspørgsmål.

 

Brug billeder af deltagerne i undersøgelsen:

 

Først skal brug af deltagerbilleder aktiveres:

  1. Vælg fane ”INDSTILLINGER”
  2. Sæt flueben ud for ”BENYT DELTAGERBILLEDER”

Derefter aktiveres deltagerbilleder på den eller de deltagergrupper, hvor deltagerbillederne skal vises

 1. Vælg fane ”DELTAGERE”
 2. Tryk enten på knappen ”OPRET DELTAGERGRUPPE” for at oprette ny deltagergruppe 

ELLER

 1. Vælg deltagergruppen, hvor der skal benyttes deltagerbilleder og tryk på knappen ”REDIGER”
  • For begge gælder: Flueben i ”BENYT DELTAGERBILLEDER” = billeder af deltagerne vises på sociogramspørgsmål

Mulighed for oplæsning

For at benytte oplæsning for deltagerne når de besvarer trivselsundersøgelsen, skal det aktiveres på undersøgelsen.

 

Benyt oplæsning for deltagerne i undersøgelsen:

 

Først skal muligheden for at benytte oplæsning aktiveres:

 1. Vælg fane ”INDSTILLINGER”
 2. Sæt flueben ud for ”BENYT OPLÆSNING”

Kommentarfelter:

  • ”ALTID”: Kommentarfeltet er altid tilgængeligt og kan ikke fravælges
  • ”ALDRIG”: Kommentarfeltet er aldrig tilgængeligt og kan ikke tilvælges
  • ”VALGFRIT”: Kommentarfeltet er tilgængeligt og kan til- eller fravælges

Valgene ”Altid” og ”Aldrig” overstyrer de underliggende niveauer og deltagerkommentarfelter kan ikke til- eller fravælges på spørgsmålspakker eller spørgsmål.

Valget ”Valgfrit” gør det muligt at vælge hvorvidt deltagerkommentarfeltet er tilgængelig på hhv. spørgsmålspakker eller spørgsmål.

Læs mere om at indstille deltagerkommentarfelter på spørgsmålspakker og spørgsmål, i e-learningen om ”Fanen indhold fra oprettelse til udgivelse” under overskriften ” Indstilling på spørgsmålspakke når deltagerkommentarfeltet er valgfrit”.