Vejledning til det pædagogiske personale ifm Distribuerbare undersøgelser

Følgende vejledning henvender sig hovedsageligt til enhedens pædagogiske personale

Du skal deltage i en distribueret undersøgelse fra din institutions kommune. Følgende vejledning guider dig igennem processen.

 

Vi gennemgår:

 • Hvor man logger ind
 • Hvordan deltagerne besvarer
 • Deltagernøgler
 • Hvis en deltager skal svare igen
 • Tilføjelse/sletning af en deltager
 • Hvor man ser resultaterne

Er din bruger låst? Find information her.

 

Hvor logger man ind?

For at finde undersøgelsen logger du ind på kommunens klassetrivsel side. Gå til browserens søgefelt og skriv kommune.klassetrivsel.no (”kommune” erstattes af den aktuelle kommune – fx oslo.klassetrivsel.no).

 1. Log ind med UNI-login/brugernavn/feide

2. Vælg undersøgelsen på listen

Nu er du inde på undersøgelsen. Her kan du:

 • Se status på deltagernes besvarelse
 • Tilgå resultater

Sådan besvarer deltagerne:

Når deltagerne skal besvare en undersøgelse skal de logge på med unikke deltagernøgler. Her kan du læse, hvor du finder disse nøgler:

Har du fået udleveret deltagernøglerne?

 • Hvis ja, så følg vejledning 1).
 • Hvis nej, så følg vejledning 2).

1) Hvis du har fået udleveret deltagernøglerne fra din leder, så skal du sammen med deltageren (barnet) gå til Klassetrivsels svarside. Den præcise adresse står på deltagernøglen. Svarsiden er f.eks.: kommunenavn.klassetrivsel.no/user

2) Hvis du IKKE har fået udleveret deltagernøgler:

 1. Log ind på Klassetrivsel 
 2. Vælg undersøgelse
 3. Vælg fanen DELTAGER
 4. Tryk HENT ENGANGSNØGLER

5. Vælg mellem KOPIER NØGLER eller PRINT NØGLER

  • KOPIER NØGLER: Deltagernøglerne kopieres til computerens udklipsholder
  • PRINT NØGLER: Der åbnes et ekstra dialogvindue, hvorfra nøglerne videresendes direkte til computerens udskriftsystem. Nøglerne downloades derfor ikke lokalt til computerens download-mappe.

 

Nu skal du sammen med deltageren (barnet) gå til Klassetrivsels svarside. Den præcise URL-adresse står på deltagernøglen. Svarsiden er feks: kommunenavn.klassetrivsel.no/user (kommunenavn udskiftes med institutionens kommunale tilhørsforhold).

Et eksempel på et print af deltagernøgler

Oplæsning

Alle spørgsmål og svarmuligheder kan læses op. For at få læst teksten op, klikkes der på højtalerikonet.

Statusfanen

 • Mens deltagerne svarer, kan du følge med i undersøgelsens fremdrift. Du kan blandt andet se, hvem der har svaret, og hvem der mangler at svare. Dette giver dig mulighed for at hjælpe deltagere, der måske har brug for hjælp med at komme videre med deres besvarelse.
 • Du kan også lukke for en deltagergruppe eller for hele undersøgelsen, såfremt der skulle være behov herfor. 

Skal en deltager svare igen?

I få tilfælde kan det være nødvendigt at en deltager besvarer påny. 

 

Hvis dette er tilfældet gøres sådan:

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Vælg den undersøgelse du skal bruge
 3. Gå til fanen DELTAGERE

4. Fold den deltagergruppe deltageren er en del af ud ved at trykke på pilen yderst til højre i deltagergruppen

5. Tryk på de tre prikker (…) ud for den deltager, du ønsker at nulstille. OBS. du kan IKKE fortryde denne handling

6. Deltageren logger nu ind igen og besvarer på ny

Resultater

For at finde undersøgelsens resultater:

 

 1. Vælg den relevante undersøgelse
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighed for at navigere til forskellige resultater. Du kan…:
  • …finde statistiske/kvantitative resultater for hele undersøgelsen ved at trykke på  “Hele undersøgelsen”
  • …finde  statistiske/kvantitative resultater for hele enheden ved at trykke på  enhedens navn
  • … finde kvalitative resultater ved at folde din enhed ud og derefter vælge deltagergruppen du ønsker at se resultater for.

Hvis du vil vide mere om de forskellige diagrammer og visninger af resultater, se da vores quickguide https://klassetrivsel.dk/project/rapport-og-resultater-quick-guiden/

Tilføjelse af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er ikke muligt at tilføje en deltager EFTER en undersøgelse er sat i gang og deltagerne er gået i gang med at besvare.

 

Den vigtigste grund er:

 • Deltagere der allerede har svaret, vil have afgivet “ugyldige” svar. Dette betyder at en deltager ikke har haft mulighed for at tilvælge den deltager, som ønskes tilføjet efterfølgende. Dette giver et skævt billede i undersøgelsens resultater, som derved bliver “ugyldige”. Dette giver et negativt udslag i sociogrammerne.
  • Konklusionen er at alle deltagere skal være tilføjet INDEN nogen deltagere går i gang med at besvare undersøgelsen. Tjek undersøgelsen igennem inden du sætter deltagerne til at svare. Har du brug for at lave ændringer i deltagergruppen, skal du vente til disse er lavet med at sætte deltagerne til at svare.

 

Sletning af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Som med tilføjelse af deltagere, er det ikke muligt at slette deltagere efter undersøgelsen er sat i gang.

 

Den vigtigste grund er:

 • Nogle deltagere vil kunne komme til at fremstå med mangelfulde relationer, fordi deres valg ikke længere “tæller med”. Dette kan give en dårligere kvalitet af data, da svarene ikke er afgivet på sammen grundlag for alle deltagere. Derved får du som læser af resultaterne ikke et fyldestgørende billede af børnenes trivsel.
  • Overvej det nøje inden du sletter deltageres resultater fra en undersøgelse.