Vejledning til det pædagogiske personale ifm Distribuerbare undersøgelser

Følgende vejledning henvender sig hovedsageligt til enhedens pædagogiske personale

Du skal deltage i en distribueret undersøgelse fra din institutions kommune. Følgende vejledning guider dig igennem processen.

Før du kan gennemføre undersøgelsen skal din enheds enhedsadministrator have uploadet deltagerlister og billeder på deltagere i Klassetrivsel. Hvis din enhed benytter UNI-C kan denne vejledning for upload af billeder følges. Bruger din enhed IKKE UNI-C kan du finde en vejledning for upload af deltagerlister og billeder her.

Vi gennemgår:

 • Hvor man logger ind
 • Hvordan deltagerne besvarer
 • Engangsnøgler
 • Hvis en deltager skal svare igen
 • Tilføjelse/sletning af en deltager
 • Hvor man ser resultaterne

Er din bruger låst? Find information her.

 

Hvor logger man ind?

For at finde undersøgelsen logger du ind på kommunens klassetrivsel side. Gå til browserens søgefelt og skriv kommune.klassetrivsel.dk (”kommune” erstattes af den aktuelle kommune – fx frederikshavn.klassetrivsel.dk).

 1. Log ind med UNI-login/brugernavn

2. Vælg undersøgelsen på listen

Nu er du inde på undersøgelsen. Her kan du:

 • Se status på deltagernes besvarelse
 • Tilgå resultater

 

 

 

 

Sådan besvarer deltagerne:

Når deltagerne skal besvare en undersøgelse skal de logge på med unikke engangsnøgler. Her kan du læse, hvor du finder disse nøgler:

Har du fået udleveret engangsnøglerne?

 • Hvis ja, så følg vejledning 1).
 • Hvis nej, så følg vejledning 2).

1) Hvis du har fået udleveret engangsnøglerne fra din leder, så skal du sammen med deltageren gå til Klassetrivsels svarside. Den præcise adresse står ved engangsnøglen. Svarsiden er f.eks.: kommunenavn.klassetrivsel.dk/user

2) Hvis du IKKE har fået udleveret engangsnøgler:

 1. Log ind på Klassetrivsel
 2. Vælg undersøgelse
 3. Vælg fanen DELTAGER
 4. Tryk HENT ENGANGSNØGLER (du kan kun hente nøgler for din egen deltagergruppe eller for de deltagergrupper, du har fået tildelt adgang til)

5. Vælg mellem KOPIER NØGLER eller PRINT NØGLER

  • KOPIER NØGLER: Deltagernøglerne kopieres til computerens udklipsholder
  • PRINT NØGLER: Der åbnes et ekstra dialogvindue, hvorfra nøglerne videresendes direkte til computerens udskriftsystem. Nøglerne downloades derfor ikke lokalt til computerens download-mappe.

 

Nu kan deltageren logge på svarsiden. Den præcise URL-adresse står ved deltagerens engangsnøgle. Svarsiden er f.eks.: kommunenavn.klassetrivsel.dk, hvor du sørger for at skifte kommunenavnet ud med den kommune, som din enhed er tilknyttet.

Et eksempel på et print af deltagernøgler

Oplæsning

Alle spørgsmål og svarmuligheder kan læses op. For at få læst teksten op, klikkes der på højtalerikonet.

Statusfanen

 • Mens deltagerne svarer, kan du følge med i undersøgelsens fremdrift på fanen STATUS. Hvis du har flere deltagergrupper tilknyttet undersøgelsen, kan du se hvor langt de forskellige er med undersøgelsen.
 • Du kan også lukke for en deltagergruppe eller for hele undersøgelsen, såfremt der skulle være behov herfor.
 • Ønsker du at se flere detaljer om hvem der har svaret: På fanen DELTAGER kan du se, hvem der har svaret og hvem der mangler at svare – herved vil du kunne hjælpe deltagere, der muligvis har behov for hjælp med at komme i gang med besvarelsen.

Skal en deltager svare igen?

I få tilfælde kan det være nødvendigt at en deltager besvarer påny. 

 

Hvis dette er tilfældet gøres sådan:

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Vælg den undersøgelse du skal bruge
 3. Gå til fanen DELTAGERE

4. Fold den deltagergruppe deltageren er en del af ud ved at trykke på pilen yderst til højre i deltagergruppen

5. Tryk på de tre prikker (…) ud for den deltager, du ønsker at nulstille. OBS. du kan IKKE fortryde denne handling

6. Deltageren logger nu ind igen og besvarer på ny

OBS: deltageren bruger samme engangsnøgle, som første gang deltageren svarede.

Resultater

For at tilgå RESULTATER skal undersøgelsen være lukket/afsluttet

For at finde undersøgelsens resultater:

 1. Vælg den relevante undersøgelse
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighed for at navigere til forskellige resultater. Du kan…:
  • …finde statistiske/kvantitative resultater for hele undersøgelsen ved at trykke på  “Hele undersøgelsen”
  • …finde  statistiske/kvantitative resultater for hele enheden ved at trykke på  enhedens navn
  • … finde kvalitative resultater ved at folde din enhed ud og derefter vælge deltagergruppen du ønsker at se resultater for.

Hvis du vil vide mere om de forskellige diagrammer og visninger af resultater, se da vores quickguide https://klassetrivsel.dk/project/rapport-og-resultater-quick-guiden/

Tilføjelse af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er IKKE muligt at tilføje en deltager EFTER en undersøgelse er sat i gang og deltagerne er gået i gang med at besvare.

 • HVORFOR: Hvis det statistiske grundlag ændres efter nogle deltagere har svaret forringes undersøgelsens data markant. En senere tilføjet deltager fremgik ikke blandt mulige tilvalg for de deltagere, der allerede har svaret, hvorved en tilføjet deltager vil fremstå som havende mangelfulde relationer. Derfor tillader Klassetrivsel ikke tilføjelse af deltagere efter undersøgelsen er udgivet.
 • DERFOR: er det yderst vigtigt at deltagergrupperne tjekkes grundigt efter INDEN undersøgelsen udgives på institutionen. Eventuelle ændringer SKAL foretages inden udgivelse af undersøgelsen.

 

Sletning af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er IKKE muligt at slette deltagerer efter en undersøgelse er sat i gang eller afsluttet.

 

 • HVORFOR: Nogle deltagere vil kunne komme til at fremstå med mangelfulde relationer, fordi nogle deltageres valg ikke længere “tæller med”. Dette kan give en dårligere kvalitet af data, da svarene ikke er afgivet på sammen grundlag for alle deltagere. Derved får du som læser af resultaterne ikke et fyldestgørende billede af børnenes trivsel.
 • DERFOR: Klassetrivsel anbefaler ikke, at deltagere slettes.