Generelle overvejelser når en undersøgelse oprettes

I denne e-learning præsenteres generelle overvejelser, der er gode at gøre sig, når man opretter en trivselsundersøgelse.

 

Klassetrivsels færdige spørgsmålspakker

I Klassetrivsel er der spørgsmålspakker klar til brug, vejledende tilpasset forskellige aldersniveauer – fra børnehave til videregående uddannelsesinstitutioner. Disse spørgsmålspakker, som er udarbejdet af Klassetrivsel i samarbejde med lærere, er baseret på forskning og gennemprøvet i praksis. Der er mulighed for at plukke spørgsmål fra forskellige pakker, samt mulighed for at oprette egne spørgsmål.

Klassetrivsels undersøgelsesområder, er bygget op for at:

  • Afdække omfanget af udfordringen
  • Indsamle yderligere information
  • Indsamle elevernes forslag og ideer til tiltag

Den gode undersøgelse er netop den, hvor spørgsmålene er målrettet til det, der skal undersøges. Resultaterne af en undersøgelse, giver mulighed for at iværksætte målrettede tiltag for at forbedre klasse- og undervisningsmiljø. Efterfølgende kan der med fordel laves en opfølgende undersøgelse og dermed indhente en evaluering på, om tiltagene har den ønskede effekt.

 

Antal spørgsmål

Det er vigtigt at overveje, hvordan I begrænser antallet af spørgsmål og lægger fokus på det, der skal kortlægges i trivselsundersøgelsen. Det er dog vigtigt stadig at stille nok spørgsmål til at undersøgelsen er fyldestgørende og kan afdække eventuelle problematikker. Vi (Skolevisioner) har erfaret at børn og unge kan miste lysten til at besvare en trivselsundersøgelse, når denne bliver for lang. Vi anbefaler derfor, at en undersøgelse maksimalt indeholder 20 spørgsmål til de yngste og 35 spørgsmål til de ældre deltagere.

 

Indhold – Spørgsmål i undersøgelsen

Der kan oprettes undersøgelser med både spørgsmål hentet fra spørgsmålsbiblioteket, redigerede spørgsmål fra spørgsmålsbiblioteket og brugeren kan formulere egne spørgsmål. En undersøgelse kan derfor bestå af:

  • Undersøgelsesområder med tilhørende spørgsmål, der er alderstilpasset og klar til brug
  • Plukke spørgsmål og sammensætte efter behov fra de eksisterende spørgsmål
  • Brugere kan oprette spørgsmål med egne formuleringer (spørgsmål, der formuleres direkte til den aktuelle kontekst for deltagerne)

 

Etiske overvejelser og værn om deltagernes persondatasikkerhed

Under e-learningen om GDPR er der beskrevet etiske retningslinjer for spørgsmål der formuleres i Klassetrivsel, både spørgsmål formuleret af Skolevisioner, andre udbydere og de spørgsmål brugerne selv formulerer. Derudover ligger der blogindlæg, der omhandler etik og GDPR på vores blog, og vi anbefaler alle, der bruger Klassetrivsel også at læse disse tekster.

Bed aldrig deltagerne om at udlevere hinanden for noget negativt. Undersøgelser i Klassetrivsel bør til enhver tid omhandle deltagerens egen oplevelse af situationen og forholde sig til, at det er udtryk for deltagerens oplevelse lige her og nu. De fleste deltagere ønsker at bidrage, når de føler sig trygge, og at det handler om deres egen oplevelse.

 

Oplæsning af spørgsmål og billeder af deltagerne

Der er mulighed for oplæsning af spørgsmål i Klassetrivsel. Oplæsning kan anvendes af alle alderstrin og uafhængig af spørgsmålstype.

Det er muligt at anvende billeder af deltagerne, så deltagerne kan vælge hinanden i sociogramspørgsmålene ud fra både billede og navn.

Læs mere om dette i e-learningen om ”fanen indhold fra oprettelse til udgivelse”.