Undersøgelsen fra oprettelse til udgivelse

I dette afsnit beskrives oversigtssiden ”UNDERSØGELSER”, samt en grundig forklaring af processen i oprettelse og redigering af undersøgelser til den udgives. Vejledningerne findes både i ”QUICK-GUIDE” og fordelt i detaljerede e-learninger.

Målgruppen for e-learning i temaet ”Undersøgelsen fra oprettelse til udgivelse” er alle brugere; både helt nye og erfarne Klassetrivselsbrugere: der skal genopfriske deres viden om at oprette undersøgelser eller søger hjælp til en konkret opgave.

Denne e-learning er bygget op af flere undersider samlet i dette tema.

Oversigtssiden Undersøgelser

Efter log ind lander alle brugere på oversigtssiden ”UNDERSØGELSER”. Siden ”UNDERSØGELSER” indeholder en oversigt over de undersøgelser brugerne har adgang til, samt menuen for oven der giver adgang til blandt andet ”ADMINISTRATION” og ”PROFIL”.

På siden ”UNDERSØGELSER” ser man for hver undersøgelse:

  1. NAVN: navn på undersøgelsen
  2. OPRETTET AF: hvem der har oprettet undersøgelsen
  3. OPRETTET: dato for oprettelse
  4. FREMDRIFT: viser status for undersøgelsen:
    • ”IKKE UDGIVET”: undersøgelsen er redigerbar
    • ”I GANG”: undersøgelsen er åben for deltagerbesvarelser
    • ”LUKKET”: Undersøgelsen er lukket for besvarelser og resultaterne er klar til læsning
  5. OPRET NY: tryk for at oprette ny undersøgelse
  6. ”….” (3 prikker ud for den enkelte undersøgelse): Klik på de tre prikker, åbner relevante genveje:
    • VIS: tryk på knap åbner undersøgelsen
    • DEL: genvej til at dele eller redigere delingen af undersøgelsen
    • SLET: brugere der har administrationsrettighed over undersøgelsen, kan slette undersøgelsen for alle (læs mere om dette under deling og hvilke adgange der kan deles)

 

Kom sikkert fra oprettelse til udgivelse

E-learningerne indeholder både korte trin-for-trin vejledninger og detaljerede beskrivelser:

  • I ”Quick-guiden” er alle trin-for-trin vejledninger samlet. Den indeholder ultrakorte vejledninger, om hvordan du kan komme fra a til b
  • De øvrige e-learninger indeholder både trin-for-trin og detaljerede beskrivelser. De uddybende forklaringer og overvejelser, er gode at medtænke i processen omkring en trivselsundersøgelse

 

Undersiderne i denne e-learning ”Undersøgelsen fra oprettelse til udgivelse”, giver en samlet vejledning i alle aspekter af undersøgelsen og er opdelt i følgende undersider:

 

Efter en ny undersøgelse er oprettet, kan fanernes indhold redigeres i vilkårlig rækkefølge inden udgivelse. Alle elementer i en undersøgelse er redigerbare indtil undersøgelsen udgives. Vær opmærksom på at, der kan være forskel på hvad, der kan redigeres i en undersøgelse: både ud fra hvilken rolle brugeren har i Klassetrivsel eller hvilke adgange, der er delt med brugeren i delte undersøgelser.