Opret ny undersøgelse

En ny undersøgelse oprettes ved tryk på knappen ”OPRET NY” øverst til højre på oversigtssiden ”UNDERSØGELSER”.

Vælg type undersøgelse:

Vælg mellem:

 1. ”Alle deltagere skal svare på alle spørgsmål”
 2. ”Nogle deltagere skal ikke svare på alle spørgsmål”
 3. Tryk ”OPRET UNDERSØGELSE”

Udfyld felter på næste side:

 1. ”Tilføj navn på undersøgelsen”: Deltagerne ser navnet på undersøgelsen, når de besvarer. Vælg et sigende navn og gerne med angivelse af årstid/måned
 2. Beskriv ”Formålet” med undersøgelsen: teksten formuleres i fagsprog til både intern brug og evt. information til forældre. Teksten kan redigeres sammen med introtekst til deltagergruppen inden udgivelse
 3. Tryk: ”OPRET NY UNDERSØGELSE”

Uddybelse om at oprette undersøgelse

Flowet, når en undersøgelse oprettes, består overordnet i at udvælge og tilføje spørgsmål og tilføje deltagere – i nævnte eller modsat rækkefølge. Der er mulighed for at redigere både undersøgelsens indhold og deltagere, indtil undersøgelsen udgives. Ændringer gemmes løbende.

I det følgende er det beskrevet, hvordan en undersøgelse oprettes og hvad, der bør være opmærksomhed på, når en undersøgelse oprettes.

Se også hvordan du gør i denne korte video

Knappen ”OPRET NY” undersøgelse

Opret ny undersøgelse foregår i to-trin. Undersøgelser oprettes ved at trykke på knappen ”OPRET NY” på oversigtssiden ”UNDERSØGELSER”.

Vælg type undersøgelse:

Der er 2 muligheder (og langt de fleste bruger første mulighed):

 • Alle deltagere skal svare på alle spørgsmål”: Til at lave undersøgelser i en eller flere deltagergrupper (f.eks. klasser), hvor alle deltagerne skal besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. De fleste undersøgelser vil være af typen undersøgelser, hvor alle deltagere skal besvare de samme spørgsmål, dvs. en undersøgelse uden segmenter. I denne type undersøgelse kan deltagerne stadig opdeles i hver deres deltagergrupper (se mere om dette i afsnittet om deltagere).

 

 • Nogle deltagere skal ikke svare på alle spørgsmål”: Bruges til store undersøgelser (f.eks. skoleundersøgelser) hvor, der skal differentieres mellem hvem (f.eks. på grund af alderstrin), der skal besvare hvilke spørgsmål – denne kaldes en undersøgelse med segmenter. Segmenterede undersøgelser er målrettet skole- og kommunale undersøgelser, hvor deltagerne ud over opdeling i deltagergrupper, deles op i segmenter, hvor de skal besvare udvalgte spørgsmålspakker i undersøgelsen. Segmenterede undersøgelser beskrives i e-learningen under afsnittene om skoleundersøgelser med segmenter og kommunale undersøgelser.

Valgt mulighed ”Alle elever skal svare på alle spørgsmål”:

Inden den nye undersøgelse kan oprettes, gives undersøgelsen et navn og formålet beskrives. Både ”UNDERSØGELSENS NAVN” og ”FORMÅL” kan tilrettes indtil undersøgelsen udgives. Vigtige overvejelser til indholdet i formålsteksten, er beskrevet i afsnittet om persondatasikkerhed og GDPR.

 1. ”Tilføj navn på undersøgelsen”: Deltagerne ser navnet på undersøgelsen, når de besvarer. Vælg et sigende navn og gerne med angivelse af f.eks. årstid eller måned
 2. Beskriv ”Formålet” med undersøgelsen: teksten formuleres i fagsprog til både intern brug og evt. information til forældre. Teksten kan redigeres sammen med introtekst til deltagergruppen inden udgivelse (læs mere om FORMÅL her)
 3. Tryk: ”OPRET NY UNDERSØGELSE”