Deltagerne besvarer – undersøgelsen er ”I GANG” – FORÆLDREUNDERSØGELSER

OBS: Vejledningen her er tiltænkt forældreundersøgelser. Fremgangsmåden for forældreundersøgelser er den sammen, som ordinære Klassetrivselundersøgelser med eleverne som deltagere. I forældreundersøgelser er det blot elevernes forældre, der er deltagerne.

Efter en trivselsundersøgelse er udgivet, er den åben for, at deltagerne kan besvare undersøgelsen. Resultaterne bliver tilgængelige, når enten deltagergruppen eller undersøgelsen er afsluttet. I denne e-learning beskrives fanerne, der er tilgængelige, når undersøgelsen er i gang, og hvordan man varetager deltagernes persondatasikkerhed, mens de besvarer undersøgelsen.

 

Tilgængelige faner når en undersøgelse er i gang

Efter en trivselsundersøgelse er udgivet, er nedenstående faner synlige. Fanerne gennemgås i det følgende:

Fanen ”STATUS” når undersøgelsen er i gang

Under ”STATUS” kan brugere følge fremdriften i undersøgelsen (dvs. hvor mange deltagere der har besvaret), og finde en genvej til at hente deltagernes engangsnøgler.

I dette eksempel er forældrene tilknyttet deres barns klasse.

Fremdrift

Fremdriften i undersøgelsen opgøres i procent efter hvor mange deltagere, der har besvaret.

Afslutning af en undersøgelse eller deltagergruppe

Når deltagerne har besvaret trivselsundersøgelsen, afsluttes enten hele undersøgelsen eller en deltagergruppe. Der lukkes da for flere deltagerbesvarelser enten for hele undersøgelsen eller for den enkelte deltagergruppe. Både en lukket undersøgelse og deltagergruppe kan genåbnes. Skal en deltagergruppe genåbnes, skal undersøgelsen være i gang. Vær opmærksom på, at dette ændrer det samlede resultat.

Afslut undersøgelsen

  1. Vælg fanen ”STATUS”
  2. Tryk ”AFSLUT UNDERSØGELSE” ud for ”HELE UNDERSØGELSEN”
  3. Hele undersøgelsen og alle deltagergrupper (en eller flere) lukkes

Hele undersøgelsen er afsluttet og ingen deltagergrupper har adgang til at besvare undersøgelsen.

Afslut en deltagergruppe

  1. Vælg fanen ”STATUS”
  2. Tryk ”AFSLUT GRUPPE” ud for den deltagergruppe, der skal afsluttes

Deltagergruppen er nu afsluttet, og deltagere i den aktuelle deltagergruppe har ikke længere adgang til at besvare undersøgelsen. Øvrige deltagergrupper i undersøgelsen er stadig åbne for besvarelser.

Genåbn undersøgelsen

Har du brug for at genåbne en undersøgelse gør du følgende:

 1. Vælg fanen ”STATUS”
 2. Tryk ”GENÅBN UNDERSØGELSE”
 3.  Vælg den (de) relevante deltagergruppe(r), du vil genåbne

 

Genåbn relevant deltagergruppe

Når du har genåbnet undersøgelsen, vælger du den (de) relevante deltagergruppe(r), som du ønsker at genåbne og trykker på knappen “GENÅBN DELTAGERGRUPPE”

 1. Del relevante undersøgelse skal være genåbnet, som beskrevet overfor
 2. Vælg fanen STATUS
 3. Ud for den deltagergruppe, der skal genåbnes, tryk ”GENÅBN DELTAGERGRUPPE”

Se i videoen, hvor du finder deltagernøgler/engangsnøgler

Fanen ”INDHOLD” når undersøgelsen er i gang

Under fanen ”INDHOLD” ser man hvilke spørgsmålspakker og spørgsmål, der er med i undersøgelsen. Teksterne ”FORMÅL”, ”INTROTEKST TIL DELTAGERNE” og ”AFSLUTNING” er også tilgængelige her.

Fanen ”DELTAGERE” når undersøgelsen er i gang

 

På fanen deltagere ses en oversigt over hvilke deltagergrupper og deltagerne, der er med i undersøgelsen.

OBS: Husk at elevernes navne repræsenterer deres forældre.

Forældrene logger ind med UNI-C.

Fanen ”DELING” når undersøgelsen er i gang

Deling af undersøgelser der i gang eller afsluttet, er beskrevet i e-learningen om ”Deling af undersøgelser der er i gang eller afsluttet”.

Fanen ”RESULTATER” når undersøgelsen er i gang

Fanen Resultater er markeret med en hængelås indtil undersøgelsen eller en deltagergruppe er afsluttet og det bliver mulighed for at tilgå resultater.

Læs mere om at læse resultater fra deltagernes besvarelser i e-learning under afsnittet ”Undersøgelsen er lukket – resultater”.