Antimobbekampagne 3: I tilfælde af mobning eller mobbelignende situation

af

I tilfælde af mobning eller mobbelignende situation

 

Hos Klassetrivsel er vi optaget af elevernes trivsel, og vi har derfor lavet en kampagne omkring antimobning. Kampagnen indeholder forskellige tekster, som alle berører arbejdet med antimobning. Teksten her vil skiftere de forskellige pligter og krav, der er hvis man skulle være uheldig at stå med en konkret mobbesag.

I tilfælde af at en skole står med en konkret mobbesag eller en mobbelignede situation(1), er skolen forpligtet på bestemte handlinger. Skolen skal reagere, allerede når man konstaterer, at der foregår noget, som måske har karakter af mobning. En mobbelignende situation er karakteriseret ved et presset fællesskab og negativt samspil mellem eleverne, men hvor det endnu ikke går ud over bestemte elever. 

 

Klassetrivsel kan understøtte bestræbelserne på at afdække, om der er tale om mobning eller lignende. Klassetrivsel kan være med til at sikre alle børns perspektiv, og fagpersonerne kan målrette tiltag og indsatser – både de midlertidig og de langsigtede. 
 

Antimobbestrategi (en del af værdiregelsættet)

En antimobbestrategi skal være tilgængelig på skolens hjemmeside og indeholde retningslinjer for:

 • Forebyggelse af mobning (herunder digital mobning og krænkelser)
 • Tegn på mobning
 • håndtering af mobning
 • Inddragelse af elever og forældre 

Se Antimobbekampagne 1

Hvad er skolen forpligtet på?

 

Hvis skolen bliver opmærksom på tegn på mobning eller lignende, skal skolen hurtigt gribe ind og iværksætte midlertidige tiltag. Skolen skal undersøge, hvad årsagen til problemerne er. Dernæst skal der udarbejdes en handlingsplan, som løbende skal revideres. Elever og forældre skal inddrages gennem processen. 

 

Handlingsplan og midlertidige foranstaltninger

 1. Hvis mobning (eller lignende) opstår skal skolen udforme en handlingsplan. Handlingsplanen skal være udarbejdet inden for 10 arbejdsdage.
 2. Skolen skal foretage midlertidige foranstaltninger, mens handlingsplanen udarbejdes.
 3. Skolen skal informere elever og forældre om de tiltag, som er sat i værk midlertidigt og i handleplanen. Ikke kun alle berørte, men alle involverede parter skal inddrages, når mobning opstår i en gruppe. Det betyder, at alle som har tilknytning til gruppen, har brug for og krav på at blive informeret.

Hvorfor bruge Klassetrivsel ved konkret sag om mobning?

 

Klassetrivsel kan være med til at afdække en konkret sag om mobning eller anden mistrivsel. Klassetrivsel kan bidrage til at sikre, at alle involverede elever høres og lovgivningen overholdes. Værktøjet kan bidrage til at:

 

 • Undersøge en bekymrende situation
 • Afdække en konkret situation med mistrivsel og mobning
 • Sikre alle elevers perspektiv
 • Sikre at lærerens eller pædagogens perspektiv/mavefornemmelse ikke står alene
 • Opnå et endnu bedre fundament for trivselstiltag
 • Få overblik over tiltag
 • Få overblik over effekten af tiltag og indsatser
antimobning 3
 

Tegn på mobning eller lignende kan være:

 • Udelukkelses- og eksklusionsangst (også på sociale medier)
 • Hård tone og nedværdigende navne
 • Udadreagerende eller indadvendte elever
 • Frygt for at blive grinet af
 • Stejle hierarkier og magtubalance
 • Fællesskabet mangler et positivt samlingspunkt

 

Link til DCUM´s værktøj til at identificere mobning ⇒ https://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/hvornaar-er-det-mobning-og-hvornaar-er-det-bare-drilleri

Klassetrivsel kan også benyttes, hvis skolen modtager en klage fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning. 

 

En skole kan modtage en klage:

 • Hvis skolen ikke har en egnet antimobbestrategi 
 • Hvis der er divergerende opfattelser af en konkret situation med mobning eller lignende
 • Hvis skolen ikke fyldestgørende har undersøgt en konkret sag vedrørende mobning eller lignende
 • Hvis skolen ikke har iværksat akutte tiltag, mens handlingsplanen udformes
 • Hvis den vedtagne handlingsplan ikke følges  
 • Hvis handlingsplanen ikke er egnet til at løse problemet med mobning eller lignende
 • Hvis skolen ikke har informeret de berørte/involverede elever og forældre om iværksatte og planlagte tiltag

https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

Hvis en elev eller dennes værge vælger at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning hos DCUM, er skolen forpligtet på hurtigt (10 dage) at vurdere sagen og afklare, om situationen skyldes mobning eller en mobbelignende situation. 

En undersøgelse i Klassetrivsel kan understøtte arbejdet med at afklare omfanget og karakteren af situationen med mobning eller lignende. Samtidig kan undersøgelsen i Klassetrivsel hjælpe med at stille relevante spørgsmål til eleverne, og derved kan man hurtigt tage temperaturen på klassens fællesskab og sociale miljø.

Klassetrivsel kan være med til at give et overblik over elevernes indbyrdes samspil og positioner via sociogrammerne. Værktøjet kan endvidere bidrage til at evaluere og dokumentere, hvorvidt de iværksatte tiltag har den ønskede effekt. 

Se Antimobbekampagne 1 og 2 for inspiration til at arbejde forebyggende med antimobning. 

Du kan desuden læse meget mere om Klassetrivsel og de mange forskellige funktioner, du kan benytte i arbejdet med dine elevers trivsel på klassetrivsel.dk.

 

 

 

 • Vi tilbyder alle interesserede en prøveperiode på 8 uger(2). Prøveperioden er ganske gratis og helt uforpligtende.
 • Se vores blog for inspiration til, hvordan Klassetrivsel benyttes af både forvaltning, skoleledelsen, AKT, lærer og pædagog. 
 • I Klassetrivsel kan du sætte undersøgelser op tilpasset den enkelte klasse/gruppe og/eller skole
 • I Klassetrivsel er der adgang til konkrete spørgsmålspakker

Antimobbekampagnen indeholder følgende indlæg:


 

Noter og referencer:

1: Se definition i Antimobbekampagne: Definition af mobning

2:  Gælder ikke skoler med abonnement, eller skoler der har haft abonnement eller en prøveperiode inden for de sidste to år.

 

Har du en sag, hvor du har brug for Klassetrivsel?

Kontakt os og vi hjælper dig videre
Ring til Klassetrivsel