INFORMATION TIL ENHEDERNE – Distribuerbar undersøgelse

Følgende vejledning henvender sig hovedsageligt til enhedens ledelse

For at deltage i den distribuerbare undersøgelse kommunen har udfærdiget, er der opgaver du skal udføre på enheden.

I det følgende vil det blive beskrevet, hvordan du skal bære dig ad. Du kan enten gøre det hele på én gang, eller du kan gøre det ad flere omgange.

 • Hvor finder du undersøgelsen?
 • Upload af deltagere
 • Billeder på deltagere
 • Tilknytning af deltagere til undersøgelsen
 • Oplæsning
 • Udgivelse
 • Deltagernøgler
 • Statusfanen
 • Resultater
 • Tilføjelse/sletning af deltager efter undersøgelsen er startet
 • Flere muligheder i Klassetrivsel – Deling

Skal du låse en bruger op? Find information her.

Hvor finder du undersøgelsen?

For at finde undersøgelsen logger du ind på kommunens klassetrivsel side. Gå til browserens søgefelt og skriv kommune.klassetrivsel.no (”kommune” erstattes af den aktuelle kommune – fx randers.klassetrivsel.dk).

1.      Log ind med UNI-login/brugernavn

Efter indlogning kan du se en liste over dine tilgængelige undersøgelser

Upload af deltagere for din enhed (enhedsadministrator)

Information om deltagere (køn, alder, navn, tilhørsforhold, etc) skal først fyldes ind i Klassetrivsel, inden deltagergrupper efterfølgende kan oprettes til undersøgelsen

Dette kan gøres ved at udfylde en excel-skabelon (findes i Klassetrivsel) eller ved at indtaste deltagerne direkte i Klassetrivsel.

Med excelskabelon:

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til “Administration” øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAGERE
 4. Tryk på hent-ikonet (“importer deltagere”)

5. Tryk på HENT SKABELON – Et excelark downloades

6. Udfyld excelarket:

 • Åbn excelarket
 • fyld deltagernes informationer ind i arket – hvis der er fejl i overskrifterne, kan du blot udbedre disse ved at rette i dem
 • ID: Kan genereres automatisk ved at markere celle A2 og trække ned (Har deltagerne i forvejen et unikt ID kan dette benyttes. Benyttes samme ID hver gang for det enkelte barn kan udvikling følges over tid)
 • Til børnehaver: kolonnen “Årgang” udfyldes med institutionens navn OG at kolonnen ”Klasse” barnets stue/afdeling.

7. Når alle deltagere for enheden er fyldt ind i excelarket gemmes det og uploades i Klassetrivsel ved at trække det ind i “Importer deltagere” under fanen DELTAGERE – samme sted for skabelonen blev downloadet fra. Du kan også uploade filen ved at finde den gennem computerens stisystem.

 • Tjek at alle deltagere fremgår af listen. Hvis der meldes om fejl, skal du rette dem i excelarket og uploade filen på ny.

8. Tryk IMPORTER DELTAGERE

Nu er deltagerne for din enhed på plads

Oplever du problemer? Læs her om korrekt filformat på excelfilen.

 

Upload af deltagere direkte i Klassetrivsel – uden excel-skabelon

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til fanen ADMINISTRATION
 3. Vælg underfanen DELTAGERE
 4. Tryk på OPRET DELTAGER
 5. Udfyld felterne med deltagerens oplysninger
 6. Tryk OPRET

Deltageren er nu oprette i Klassetrivsel. I første omgang er deltageren synlig over deltagergrupperne. Dette er for at give dig et overblik over om de indtastede oplysninger er korrekte. Når siden opdateres, flyttes de indtastede deltagere ned i deres respektive deltagergrupper. Dette sker automatisk.

Redigering af indtastede deltagere

Hvis du har brug for at redigere en deltager gøres dette sådan:

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til fanen ADMINISTRATION
 3. Vælg underfanen DELTAGERE
 4. Fold deltagergrupperne ud og find deltageren, der skal redigeres
 5. Tryk på de tre prikker (…) til højre i deltagerens bjælke
 6. Tryk rediger
 7. I slide-invinduet der åbnes, har du mulighed for at rette deltagerens oplysninger
 8. Tryk LAGRE

Billeder på deltagerne (enhedsadministrator)

 1. Log ind i Klassetrivsel
 2. Gå til “Administration” øverst i Klassetrivsel
 3. Gå til fanen DELTAGERE
 4. Ud for hver “Deltagergruppe” er der en dropdown-pil. Klik på den.
 5. Klik på spørgsmålstegnet og find billedet, der skal uploades. Du kan også trække billederne på plads ved deltagerne

Billeder er præindstillet til at blive vist. Disse kan fravælges for en deltagergruppe ved at trykke på de tre prikker (…) til højre for navnet på deltagergruppen. Vælg rediger og fjern flueben i “Skal benytte deltagerbilleder”. Sociogramspørgsmålene vil herefter blive gennemført for deltagergruppen uden brug af billeder.

Tilknytning af deltagere til en undersøgelse

 1. Gå til fanen DELTAGERE
 2. Tilføj deltagere:
 3. Først opret en deltagergruppe (i en deltagergruppe kan deltagerne vælge hinanden i sociogramspørgsmål):
 4. Tryk OPRET DELTAGERGRUPPE

5. Tilføj navn til deltagergruppen

6. Tryk GEM

7. Derefter tilføj deltagere til deltagergruppen:

8. Tryk TILFØJ DELTAGERE

9. På første slide-in ”Tilføj deltagere”: oversigt over årgange. Markeres f.eks. en eller flere årgange, lægges disse i samme deltagergruppe

10. På anden slide-in ”Tilføj deltagere”, efter tryk på en årgang (uden at have valgt årgangen): oversigt over klasserne på årgangen. Markerer brugeren f.eks. en eller flere klasser, lægges de i samme deltagergruppe

11. På tredje slide-in ”Tilføj deltagere”, efter tryk på en klasse (uden at have valgt klassen): oversigt over deltagerne i valgte klasse. Der kan vælges alle eller en gruppe af deltagerne, der skal tilføjes samme deltagergruppe

12. Tryk TILFØJ

13. Dette gøres for hver deltagergruppe, der skal være med i undersøgelsen

Oplæsning

Undersøgelsen er præindstillet med oplæsning. For at få læst spørgsmål højt, skal deltageren klikke på højtalerikonet.

Udgiv

Når alle deltagere er på plads i deres deltagergrupper med billeder, udgives undersøgelsen på enheden. Når undersøgelsen er udgivet er den parat til at blive besvare af deltagerne.

For at udgive

 1. Åbn undersøgelsen, der skal udgives
 2. Tryk UDGIV (er placeret øverst til højre, når du er inde på undersøgelsen) 
 3. Bekræft at undersøgelsens DELTAGERE er som de skal være, eller foretag nødvendige redigeringer.
 4. Sæt flueben/markering ud for at bekræfte

 

Nu er undersøgelsen klar til besvarelse.

Hent deltagernøgler

Når deltagerne skal besvare en undersøgelse skal de logge på med unikke deltagernøgler. Her kan du læse, hvor du finder disse nøgler:

Deltagernøgler hentes for hver deltagergruppe.

 1. Vælg fanen DELTAGER
 2. Tryk HENT NØGLERDeltagerne logger ind på svarsiden. Svarsiden er unik for kommunen og findes ved at skrive sådan: kommune.klassetrivsel.no/user. Eksempel www.oslo.klassetrivsel.no/user. Den præcise adresse står også på deltagernes udleverede nøgle. 
 3. Vælg mellem KOPIER NØGLER eller PRINT NØGLER
  1. KOPIER NØGLER: Deltagernøglerne kopieres til computerens udklipsholder
  2. PRINT NØGLER: Der åbnes et ekstra dialogvindue, hvorfra nøglerne videresendes direkte til computerens udskriftsystem. Nøglerne downloades derfor ikke lokalt til computerens download-mappe
 4. Deltagerne logger ind på svarsiden. Svarsiden er unik for kommunen og findes ved at skrive sådan: kommune.klassetrivsel.no/user. Eksempel www.oslo.klassetrivsel.no/user. Den præcise adresse står også på deltagernes udleverede nøgle.

Statusfanen

 • Mens deltagerne svarer, kan du følge med i undersøgelsens fremdrift. Du kan blandt andet se, hvem der har svaret, og hvem der mangler at svare. Dette giver dig mulighed for at hjælpe deltagere, der måske har brug for hjælp med at komme videre med deres besvarelse.
 • Du kan også lukke for en deltagergruppe eller for hele undersøgelsen, såfremt der skulle være behov herfor. Gør først dette, når alle deltagere har besvaret. Når undersøgelsen er lukket kan deltagerene ikke længere svare.

Resultater

For at finde undersøgelsens resultater:

 

 1. Vælg den relevante undersøgelse (skal være lukket – enten for hele undersøgelsen, for enheden eller for deltagergruppen)
 2. Gå til fanen RESULTATER
 3. På fanen RESULTATER har du mulighed for at navigere til forskellige resultater. Du kan…:
  • …finde statistiske/kvantitative resultater for hele undersøgelsen ved at trykke på  “Hele undersøgelsen”
  • …finde  statistiske/kvantitative resultater for hele enheden ved at trykke på  enhedens navn
  • …finde kvalitative resultater ved at folde en enheden ud og derefter vælge hvilken deltagergruppe du ønsker at se resultater for. 

Hvis du vil vide mere om de forskellige diagrammer og visninger af resultater, se da vores quickguide https://klassetrivsel.dk/project/rapport-og-resultater-quick-guiden/ 

Tilføjelse af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Det er ikke muligt at tilføje en deltager EFTER en undersøgelse er sat i gang og deltagerne er gået i gang med at besvare.

 

Den vigtigste grund er:

 • Deltagere der allerede har svaret, vil have afgivet “ugyldige” svar. Dette betyder at en deltager ikke har haft mulighed for at tilvælge den deltager, som ønskes tilføjet efterfølgende. Dette giver et skævt billede i undersøgelsens resultater, som derved bliver “ugyldige”.
  • Konklusionen er at alle deltagere skal være tilføjet INDEN nogen deltagere går i gang med at besvare undersøgelsen. Tjek undersøgelsen igennem inden du sætter deltagerne til at svare. Har du brug for at lave ændringer, bør du vente til disse er lavet med at sætte deltagerne til at svare.

 

Sletning af deltagere EFTER undersøgelsen er i gang

Som med tilføjelse af deltagere, kan det IKKE anbefales at slette deltagere efter undersøgelsen er sat i gang. 

 

Den vigtigste grund er:

 • Nogle deltagere vil kunne komme til at fremstå med mangelfulde relationer, fordi deres valg ikke længere “tæller med”. Dette kan give en dårligere kvalitet af data, da svarene ikke er afgivet på sammen grundlag for alle deltagere. Derved får du som læser af resultaterne ikke et fyldestgørende billede af børnenes trivsel.
  • Overvej det nøje inden du sletter deltageres resultater fra en undersøgelse.

Flere muligheder i Klassetrivsel – Deling

 

1) Deling med kollegaer INDEN udgivelse på enheden:

Hvis I er flere, der skal arbejde sammen om at tilknytte deltagere, deles undersøgelsen med de personer, der skal hjælpe med dette.

 1. Efter indlogning vælges undersøgelsen
 2. Gå til fanen DELING
 3. Tryk på OPRET NY DELING 
 4. I slide-in vinduet sættes flueben i relevante felter – vælg fx “rediger deltagere”
 5. Tryk NÆSTE
 6. I slide-in vinduet fremsøges personen du ønsker at dele med
 7. Tryk GEM

Klik for flere billeder

Deling EFTER udgivelse (fx deling af resultater, deltagernøgler)

 1. Vælg ønsket undersøgelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Tryk på OPRET NY DELING
 4. I slide-in vinduet vælges de rettigheder og resultater, der ønskes delt
 5. Tryk NÆSTE
 6. I slide-in vinduet søges personen frem, som du ønsker at dele med
 7. Tryk GEM

Klik for flere billeder

Hvordan gives adgang til en enkelt deltagergruppe for en ansat?

Under fanen DELING er to underfaner; henholdsvis UNDERSØGELSE og DELTAGERGRUPPER

 

UNDERSØGELSER: Her kan du dele hele undersøgelsen med en relevant person.

 

DELTAGERGRUPPER: Her kan du give en relevant person adgang til kun at se resultater og finde deltagernøgler for sin egen deltagergruppe.

 

For at give en relevant person adgang til en specifik deltagergruppe gøres følgende:

 

 1. Vælg ønsket undersøgelse
 2. Gå til fanen DELING
 3. Vælg underfanen DELTAGERGRUPPER
 4. Tryk på OPRET NY DELING
 5. I slide-in vinduet vælges hvad der skal deles (administration, resultater) OG der vælges også for hvilken deltagergruppe.
 6. Tryk NÆSTE
 7. Fremsøg relevante personer i søgefeltet
 8. Tryk GEM
 9. Personen fremgår nu af listen over delinger.

Klik for flere billeder