Print af rapporter

Print af rapporter

Vejledning til printfunktion Printfunktionen er ikke automatisk tilgængelig, men er en feature, som den enkelte kommune skal give tilladelse til. Grundet GDPR-regler kan den enkelte skole ikke tilkoble printfunktionen, der skal rettes henvendelse til kommunen. Er du...