Tilføj deltagere

Tilføj deltagere

Tilføj deltagere til en undersøgelse Det overordnede formål med Klassetrivsel-undersøgelser er at få indblik i trivslen for hver enkelt deltager og for fællesskabet. Derfor tilføjes deltagerne i grupper tilknyttet et fællesskab. Dette fællesskab kaldes deltagergruppen...