Klassetrivselbloggen – vores bibliotek med artikler, indlæg og inspiration i trivsels- og relationsarbejdet.

Antimobbekampagne: Definition af mobning

Antimobbekampagne: Definition af mobning

I en dansk kontekst stammer det fællesskabsorienterede mobbesyn fra det tværfaglige forskningsprojekt eXbus (Exploring Bullying in Schools). Forskningsprojektet gik væk fra en udelukkende personpsykologisk tilgang til mobning og inddrog pædagogiske, socialpsykologiske og filosofiske vinkler i undersøgelsen af mobningens komplekse mekanismer. Projektet bygger ovenpå den hidtidige forskning og udvider mobbebegrebet. 

læs mere
De fire roller

De fire roller

De fire roller er en social leg, hvor eleverne lærer om de forskellige “roller” i en diskussion. Eleverne træner at argumentere for synsvinkler og hvordan man interagerer i en diskussion.

læs mere
Billedassociation – Sociale lege

Billedassociation – Sociale lege

Billedassociation er en social leg, der giver eleverne mulighed for at få et indblik ind i hinanden associationsverdener. Legen kan også med fordel benyttes i fremmedsprogsundervisningen til at træne ordforråd. Legen kan nemt bruges i fjernundervisningen, da digitale billeder sagtens vil kunne anvendes. Billederne kan fx indsættes i en powerpoint eller lægges i en mappe, der er tilgængelig for eleverne.

læs mere
Case “Michael”

Case “Michael”

Det følgende indeholder en kort fortælling om, hvordan en vejleder meget tidligt identificerede en problematik, der kunne have endt med at eleven Michael måtte droppe ud af gymnasiet. Ved hjælp af Klassetrivsel blev problematikken opdaget tidligt og vejlederen kunne gribe ind med tiltag målrettet Michaels situation, så han kunne få den støtte der var nødvendig for at han kunne gennemføre uddannelsen.

læs mere