Klassetrivselbloggen – vores bibliotek med artikler, indlæg og inspiration i trivsels- og relationsarbejdet.

Billedassociation – Sociale lege

Billedassociation – Sociale lege

Billedassociation er en social leg, der giver eleverne mulighed for at få et indblik ind i hinanden associationsverdener. Legen kan også med fordel benyttes i fremmedsprogsundervisningen til at træne ordforråd. Legen kan nemt bruges i fjernundervisningen, da digitale billeder sagtens vil kunne anvendes. Billederne kan fx indsættes i en powerpoint eller lægges i en mappe, der er tilgængelig for eleverne.

læs mere
Case “Michael”

Case “Michael”

Det følgende indeholder en kort fortælling om, hvordan en vejleder meget tidligt identificerede en problematik, der kunne have endt med at eleven Michael måtte droppe ud af gymnasiet. Ved hjælp af Klassetrivsel blev problematikken opdaget tidligt og vejlederen kunne gribe ind med tiltag målrettet Michaels situation, så han kunne få den støtte der var nødvendig for at han kunne gennemføre uddannelsen.

læs mere
En lærers beretning fra klasseværelset – Esben om Klassetrivsel

En lærers beretning fra klasseværelset – Esben om Klassetrivsel

Læsetid: 6 minutter

Du kan her læse Esbens historie fra klasseværelset. Esben er lærer i en 6. klasse. Fra Skolevisioners side har vi valgt kun at kalde ham Esben og heller ikke nævne Esbens skole ved navn. Det har vi valgt, fordi vi gerne vil sørge for, at Esbens elever ikke skal kunne genkendes. Selvom Esben og hans klasse herved bliver anonyme, så kan hans erfaringer med Klassetrivsel absolut sagtens være inspirerende og vi håber du har lyst til at læse med

læs mere
Sådan gør vi hos os – Middelfart Kommune

Sådan gør vi hos os – Middelfart Kommune

Læsetid: 5 minutter

Vi har interviewet Allan Schlosser fra Middelfart Kommune, og vil i det følgende fortælle dig om, hvordan han i samarbejde med skolerne benytter Klassetrivsel i det daglige arbejde som læringskonsulent.
Vi håber, at Allans fortælling kan inspirere dig og vise hvor mange forskellige tilgange, der kan være til at bruge Klassetrivsel, når man har et abonnement.

læs mere
Sådan gør vi hos os – Kolding Kommune

Sådan gør vi hos os – Kolding Kommune

Læsetid: 7 minutter

Vi vil i det følgende beskrive, hvordan man I Kolding Kommune har gavn af at arbejde med Klassetrivsel. Klassetrivsel benyttes her som en del af den overordnede strategi i forvaltningen. Endvidere belyser vi også, hvordan man i kommunen oplever, det er at arbejde med Klassetrivsel – altså, de fordele forvaltningen oplever, at systemet bidrager med i forhold til at arbejde med elevtrivsel og læringsmiljø på kommunens skoler.

læs mere