GDPR og personværn

GDPR og personværn

GDPR – personværn – retningslinjer for spørgsmål Klassetrivsel er udviklet til at gennemføre ikke-anonyme trivselsundersøgelser på institutioner.Brugen af Klassetrivsel er, som resten af institutionens virke, underlagt samme lovgivning vedrørende GDPR/...
Tilføj deltagere

Tilføj deltagere

Tilføj deltagere til en undersøgelse Det overordnede formål med Klassetrivsel-undersøgelser er at få indblik i trivslen for hver enkelt deltager og for fællesskabet. Derfor tilføjes deltagerne i grupper tilknyttet et fællesskab. Dette fællesskab kaldes deltagergruppen...