Fritekstspørgsmål

Fritekstspørgsmål

Fritekstspørgsmål Et fritekstspørgsmål er et spørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret. Fritekstspørgsmål kan give værdifuld viden om deltagernes tanker om og bidrag til fremadrettede forandringer. Formuleringen af et fritekstspørgsmål kræver overvejelser...
Multi- og singlevalgspørgsmål

Multi- og singlevalgspørgsmål

Valgmulighedsspørgsmål   Valgmulighedsspørgsmål i Klassetrivsel giver deltageren mulighed for at vælge mellem forskellige svarmuligheder og igennem disse give udtryk for sin egen mening Der er mulighed for at lave to typer at valgmulighedsspørgsmål:  ...
Sociogramsspørgsmål

Sociogramsspørgsmål

Sociogramsspørgsmål Sociogramsspørgsmål undersøger deltagernes indbyrdes relationer. Sociometriske spørgsmål giver overblik over, hvordan deltagerne vælger hinanden i det enkelte sociogramsspørgsmåls kontekst. Diagrammerne viser antal gange den enkelte deltager er...
Tabelspørgsmål

Tabelspørgsmål

Tabelspørgsmål I tabelspørgsmål skal deltagerne udfylde svar i en enkel tabel. Tabelspørgsmål er en art fritekstspørgsmål, hvor deltageren selv skal formulere svaret. I et tabelspørgsmål oprettes et skema, som deltageren kan udfylde med sin information. I...